Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức & nhân sự

 

Co cau To chuc nhan Su Comtek

Hoạt động trong lĩnh vực CNTT, Comtek xác định nhân sự là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Do đó, Comtek cam kết đầu tư lâu dài để phát triển chất lượng nhân sự của toàn Công ty. Chúng tôi khát khao những người tài, có chung chí hướng để cùng nhau xây dựng một tổ chức hùng mạnh, thỏa mãn lợi ích vật chất cũng như tinh thần của mọi thành viên.