Giới thiệu

Kinh doanh

Mục tiêu

Comtek phấn đấu trở thành Top 10 Công ty CNTT tại Việt Nam vào năm 2020 với mục tiêu doanh số ~500-700 tỷ VNĐ; nhân sự ~200 người

kinhdoanh-comtek

 

Lĩnh vực kinh doanh chủ lực

Tích hợp hệ thống Cung cấp các giải pháp CNTT chuyên dụng cho các mảng khách hàng riêng biệt như Chính phủ, Tài chính- Ngân hàng, Viễn thông, An ninh Quốc phòng, Doanh nghiệp,…

Tư vấn xây dựng các giải pháp CNTT tổng thể

Dịch vụ cung cấp/tích hợp các thiết bị CNTT phổ dụng cũng như đặc chủng

Phát triển phần mềm Xây dựng các phần mềm đóng gói như Quản lý tổng thể bệnh viện; Quản trị nhân sự; Quản trị khách hàng; Quản lý Công văn giấy tờ; Phần mềm Một cửa,…

Triển khai các giải pháp phần mềm thương mại của các hãng phần mềm lớn như Microsoft, Oracle, IBM,…

Xây dựng phần mềm theo yêu cầu của khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ của các hãng lớn hoặc sử dụng nền tảng Open Source

Bảo mật & an toàn thông tin

Cung cấp các thiết bị bảo mật chuyên dụng của các hãng nổi tiếng thế giới.

Cung cấp giải pháp toàn diện bảo vệ cho hệ thống thông tin của tổ chức trước các hiểm họa đến từ không gian mạng; bao gồm nhưng không hạn chế trong các hiểm họa đến từ virus máy tính, tấn công xuất phát từ tin tặc và mất mát dữ liệu nội bộ.