Khách hàng

Danh sách khách hàng tiêu biểu

+ Danh sách khách hàng tiêu biểu Khối Chính Phủ:

- Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Bộ Tư Pháp

+ Danh sách khách hàng tiêu biểu Khối Ngân Hàng:

- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

+ Danh sách khách hàng tiêu biểu Khối An Ninh và Quốc Phòng:

- Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An

+ Danh sách khách hàng tiêu biểu Khối Doanh Nghiệp:

- Tổng Công Ty Khai Thác Thăm Dò Dầu Khí Việt Nam

+ Danh sách khách hàng tiêu biểu khối Giáo Dục:

- Đại học Kinh tế Quốc Dân, Đại học Luật Hà Nội

- Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

+ Danh sách khách hàng tiểu biểu Khối Y Tế:

- Bộ Y Tế

+ Danh sách khách hàng Khối Viễn Thông:

- Vinaphone, Viettel

+ Danh sách khách hàng Khối thị trường Quốc tế:

- NTT