Khối Y tế & Giáo dục

Phần mềm Cổng TTĐT Giáo dục

Giới thiệu

Comtek.Edu Portal được Comtek thiết kế dành riêng phục vụ cho các trường Đại học, Cao đẳng. Comtek.Edu Portal được trang bị các ứng dụng mạnh mẽ phục vụ việc triển khai nhanh chóng các cổng thông tin điện tử cho các trường.

Chức năng chính

Quản trị hệ thống

Quản trị danh mục

Quản trị người dùng

Quản trị nội dung

Quản trị ứng dụng

Quản trị báo cáo thống kê

Quản trị tài liệu, nội dung số

Lợi ích

Tạo kênh thông tin truyền thông và học tập trực tuyến một cách tập trung và thống nhất.

Download

Tab text...