Liên hệ

Thông tin liên hệ

contactus banner

CÔNG TY TNHH COMTEK - COMTEK CO., LTD

Add: Số 14/N6 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

PHỤ TRÁCH CHUNG         

Mrs. Nguyen Thi Lan Anh
Hotline: 0945831103

             

Gửi Email