Nhu cầu tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng

+ Tuyển dụng tháng 5/2013

+ Tuyển 05 lập trình viên SharePoint triển khai dự án năm 2013

+ Tuyển 02 lập trình viên PHP triển khai dự án cho khách hàng Khối Doanh Nghiệp